Jaartraining transculturele systeembenadering

‘DIVERSITEIT IN SAMENHANG’

 

Deze transculturele jaartraining is ontstaan vanuit de overtuiging dat in een samenleving, die in alle opzichten maar vooral qua culturele samenstelling en diversiteit snel verandert, de opleiding en praktijkvoering van de hulpverlening moet mee-veranderen. De komst van grote groepen mensen uit andere culturen stelt de vanzelfsprekendheden van de dominante cultuur, waarop onze hulpverlening is gestoeld, ter discussie. Dit heeft vele en verstrekkende gevolgen.

We bieden H.B.O. opgeleiden werkzaam in het veld van geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, reclassering en jeugdzorg handvatten om de complexe problematiek ten gevolge van de vermaatschappelijking van de zorg en de diversiteit van de doelgroep beter te kunnen hanteren. Aan het einde van de jaartraining kunnen de deelnemers gesprekken voeren met meerdere mensen in de kamer en omgaan met ingewikkelde relaties binnen een systeem. Ze hebben meer speelruimte en kunnen de eigen kracht van het systeem versterken.

Accreditatie is aangevraagd bij diverse beroepsverenigingen.