Het Marjon Arends Instituut (MAI) is het Opleidingsinstituut van het CTT.

Het is vernoemd naar Marjon Arends, wegbereider en medeoprichter van het CTT Amsterdam.

Marjon overleed op zaterdag 16 februari 2008. Wij verloren een geliefde collega en vriendin en een belangrijke inspirator. Marjon is de motor geweest achter onze eenjarige Post-HBO opleiding transculturele systeembenadering, die voor veel niet-westerse studenten de drempel naar voortgezet onderwijs in de transculturele systeemtherapie heeft verlaagd. En zij heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de tweejarige Intensieve Opleiding Transculturele Systeemtherapie "In het Voetspoor van Historie en Cultuur", een door de beroepsvereniging NVRG erkende tweejarige opleiding in systeemtherapie (TTV 212).

Het MAI is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) als erkende onderwijsinstelling. Het instituut organiseert twee door de beroepsvereniging NVRG erkende opleidingen.