Beschermjassen op school

Kitlyn Tjin A Djie en Irene Zwaan

ISBN 9789023253655

prijs: €17,95

van Gorcum, mei 2015

 

Aandacht voor verschil in het onderwijs

  • Wat heeft een leerling die ‘anders’ is nodig om zich veilig te voelen in de klas?
  • Welke rol speelt de leraar in het creëren van een aangenaam, ondersteunend en stimulerend leerklimaat?
  • Hoe kun je aandacht hebben voor empathie en compassie in onderwijs?
  • Op welke manier kunnen krachtbronnen ofwel beschermjassen uit de familie, historie en cultuur van het kind én de docent ingezet worden op school?


Er rust een belangrijke en complexe taak op de schouders van professionals in het onderwijs. Een mengeling van achtergronden, kleuren, culturen en religies in de klas maken het lastig om eenduidig onderwijs te verzorgen. Maar ook leerlingen met zorgelijke thuissituaties, psychiatrische diagnoses, fysieke beperkingen en hoogbegaafdheid vragen om extra aandacht. Het zijn deze leerlingen die makkelijk buiten de boot vallen: buiten de groep én buiten de leeromgeving. Want wie zich onveilig voelt, leert niet meer.

Aandacht voor diversiteit op school is aan de orde van de dag, zeker met het oog op passend onderwijs. Leraren toerusten op omgaan met verschil – bij de ander en bij zichzelf – is essentieel in deze tijd.
Openhartige en herkenbare verhalen van professionals, ouders en kinderen – van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs – brengen de theorie tot leven. Praktische tips helpen om er gelijk mee aan de slag te gaan.

 

 

 

 

 

'DIVERSITEIT IN SAMENHANG'

 

Het Marjon Arends Instituut verzorgt sinds 2005 een 1-jarige post-hbo opleiding transculturele systeemtherapie; 'Diversiteit in Samenhang'. Groep 12 en 13 studeren in september 2016 af. Deze intensieve cursus geeft hulpverleners in geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, reclassering en jeugdzorg handvatten om effectiever om te gaan met diversiteit in hun case load en systeemgerichte werken daarin betere kwaliteit te leveren.

Dit curriculum van 10 lesdagen bood hulpverleners op post H.B.O. niveau de kans door te stromen naar de 2-jarige opleiding (post Master) tot erkend systeemtherapeut. Door veranderingen bij de NVRG kan het Marjon Arends Instituut na 2015 deze (Post-HBO) schakelmogelijkheid niet meer bieden.

De opleiding zal in de toekomst worden voortgezet als een jaartraining voor een bredere doelgroep, met accreditatie als bij- en nascholingsaanbod.