2-jarige opleiding transculturele systeemtherapie

Kosten en praktische informatie.

  • Aanvang cursus Nieuwe voetsporen II september 2019.
  • Aantal deelnemers: minimaal 12, maximaal 18.
  • Kosten:  TTV € 7200. Te voldoen in maximaal 4 termijnen.
  • Kosten groepssupervisie serie van 25x: € 1550,-. Te voldoen in maximaal 2 termijnen.
  • Inschrijving: op volgorde van ontvangst van het inschrijvingsformulier. Zie voor verdere informatie de algemene voorwaarden.
  • Plaats: Latherusstraat 110-A2  1032EG Amsterdam- Noord

 

Contactpersoon

Nel Jessurun

P. Calandlaan 511

1068NN Amsterdam

tel.0206192193

e-mail: neljes@hetnet.nl

Algemeen

De opleiding is bedoeld voor:

  • HBO cursisten met een agogische vooropleiding met VO of erkende post-HBO opleiding
  • Academici vanuit de menswetenschappen: agogen, (ortho) pedagogen, psychologen, psychiaters en artsen.
  • De cursisten worden geacht de basisbegrippen van de systeem- en communicatie theorie te kennen en over voldoende up to date casus materiaal te beschikken.
  • De groep bestaat uit minimaal 12 maximaal 18 deelnemers waarbij gestreefd zal worden naar een zo groot mogelijke diversiteit in gender en culturele achtergrond.

De cursus

De cursus bestaat uit een Inleiding en een Verdieping (132 uur). Dit blok wordt gevolgd door een specialistische cursus (80) uur. De 212 uur worden verdeeld over 34 lesdagen op vrijdag. Uitzonderingen daargelaten is de frequentie binnen een blok een keer in de twee weken.

De cursisten houden een portfolio bij. Hierin staat een verslag van elke bijeenkomst met daarin de behandelde stof en de oefeningen, de voor hen belangrijke leermomenten/eye openers en welke mogelijkheden zij zien voor hun eigen case-load.

De cursisten schrijven aan het einde van de Inleiding een reflectieverslag, gebruik makend van de informatie in het portfolio. De Verdieping wordt afgesloten door het geleerde in creatieve vorm uit te drukken.

De eindopdracht bestaat uit het schrijven van een essay of artikel.

De lesgroep zal ook benut worden als terrein voor het oefenen in samenwerking, het onderkennen van uitsluitingmechanismen en discriminatie. Men leert een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor de voortgang van de lessen en het bereiken van de individuele doelen.

Studiebelasting

Naast de contacturen moet gerekend worden op een studiebelasting van 1 dag per week.