2-jarige opleiding transculturele systeemtherapie

Een portfolio is een praktijkgerichte evaluatie die een overzicht geeft van de ontwikkeling en de fase in het leerproces van de student. Het is een continu proces van feedback geven op de eigen leerdoelen en biedt de docent de kans het leerproces en de handelingscompetenties van de student tussentijds te beoordelen. Daarnaast geeft het inzicht in discrepanties tussen ideaal en werkelijkheid.

Opbouw portfolio:

  • Overzicht van de te leren competenties
  • De beschrijving van eerder verworven leerervaring (opleiding) welke relevant voor de totstandkoming van de nu te leren competenties
  • De opdrachten
  • De lesverslagen en reflectieverslagen
  • Eindverslag

Het portfolio wordt aan het einde van van de basiscursus door de docent(en) van commentaar voorzien, en daarna alleen door de cursisten zelf bijgehouden.