2-jarige opleiding transculturele systeemtherapie

Warming up

Terugkoppeling; uitwisseling van praktijkervaringen/vragen/bespreken v.d. voorbereidingen

Literatuurbespreking

Trainen van vaardigheden

Afronding /evaluatie en planning

Zelfstudie / praktijkopdrachten / reflectieverslag / logboek