2-jarige opleiding transculturele systeemtherapie

U wordt toegelaten als U in het bezit bent van een diploma van een relevante opleiding (artsexamen, Master in de Sociale Gezondheidswetenschappen, HBO Maatschappelijk Werk/ Maatschappelijke Gezondheidszorg/ Inrichtingswerk/ Creatieve Therapie/Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige MET voortgezette opleiding (VO) of een daaraan gelijkwaardige opleiding én 
werkzaam bent in een relevant werkveld en over voldoende casusmateriaal beschikt om het geleerde in de praktijk te kunnen toepassen.


Kandidaten die niet beschikken over een relevant diploma kunnen een assessment aanvragen. Het assessment bestaat uit het opsturen van een uitgebreid Curriculum Vitae, een reflectieverslag van een gesprek en een gesprek met één van de opleiders, waaruit moet blijken dat de kandidaat de opleiding op dit niveau kan volgen