urmyUrmy Macnack is geboren op 16 juli 1952 in Suriname. Zij is het derde kind uit een gezin van 7 kinderen (drie dochters en 4 zonen). Haar beide ouders zijn Afro-
Surinaams en afkomstig uit het district Para. Ze heeft tot 1988 samengewoond met de vader van haar dochter (geb. 1980) en is sinds 1972 woonachtig in Nederland

Opleiding

Macnack heeft in Suriname de lagere school doorlopen en is na de Mulo-school toegelaten tot de Kweekschool-B (huidige Pedagogische Academie). In 1972 behaalde zij haar onderwijsakte. Zij vertrok naar Nederland voor de studie Maatschappelijk Opbouwwerk aan de Sociale Akademie Markendal te Breda. In 1976 behaalde zij haar diploma. In 1979 zette zij haar studie voort aan het IVABO (VO-opleiding). In 1981 behaalde zij haar diploma. In 1984 startte zij de aan de Universiteit van Amsterdam met de studie Andragologie. In 1988 studeerde zij af. In 1996 rondde zij haar systeemtherapie opleiding af bij het ISSOOH. Zij is erkend opleider en supervisor van de NVRG.

 

 

Werkervaring

Naast haar werk op het vlak van maatschappelijk werk, ouderbegeleiding en familietherapy, heeft zij veel ervaring en expertise ontwikkeld op gebieden migratie, multiculturaliteit, gender-gerelateerde en transculturele vraagstukken. Haar werkzaamheden zijn deels individueel therapeutisch gericht en deels community-based waarbij empowerment middels groepsgerichte en community-based aanpak een belangrijke werkwijze is.

In 1977 begon zij haar hulpverleningsloopbaan binnen de categorale hulpverlening. In die setting werkte zij vanuit een multi-systems approach met voornamelijk Surinaamse families. In 1987 had zij de coordinatie bij het opzetten van het Stedelijk Surinaamse Vrouwenwerk in Amsterdam. I988 trad ze in dienst van de GGGD Amsterdam alwaar zij vanuit een systeem-gerichte en outreachende aanpak met multiproblem-gezinnen werkte. Van 2001 tot 2006 was zij werkzaam als senior projectontwikkelaar/projectmanager bij de steunfunctie-instelling SSA te Amsterdam. Zij legde zich voornamelijk toe op het ontwikkelen en uitvoeren van projecten op de gebieden gender(empowerment van meiden, betrekken van mannen bij het gezin), ontwikkelen van cultuur- en genderspecifieke methodieken gericht op trauma- verwerking en weerbaarheid van zowel vrouwen als mannen. Tevens zette zij lotgenotengroepen op rondom specifieke thema's als migranten en hiv. Zij maakt sinds 1996 deel uit van het Collectief van Transculturele Therapeuten.

 

Publicaties

Er zijn verscheidene artikelen verschenen op het gebied van winti (transculturele psychatrie en GGZ). In Culturen binnen Psychiatrie muren: Hulpverlener als spirituele coach. Verder zijn er diverse artikelen over systeemgericht werken met gezinnen met hiv. Verwantschapssystemen bij afro-surinamers en diverse artikelen over zwarte mannen en over shamanistische trainingsmethoden bij verwerking van trauma. Aan het boek Huiselijke Vrede, over mannelijkheid en eer bij allochtone mannen heeft zij als mede onderzoeker een bidrage geleverd. Tevens heeft zijn er van haar enkele publicaties/artikelen over Huiselijk geweld binnen de Surinaamse gemeenschap verschenen.

 

Momenteel is zij part-time werkzaam als systeem-therapeut bij de organisatie I-Psy te Amsterdam, free-lance gezinstherapeut (lid van NVRG), adviseur bij diverse migranten organisaties, freelance projectontwikkelaar/projectmanager en lid van de Commissie van Toezicht van Penitentiare Inrichting Overamstel te Amsterdam.