Nel Jessurun is geboren in Paramaribo op 29 september 1941. Ze is de jongste dochter (een broer, een zus) van een blanke moeder en een Creoolse vader. Ze is moeder van drie kinderen (jongen, jongen, meisje) en sinds 1962 getrouwd met een man, geboren in het voormalige Nederlands Oost Indië, met blanke en Indonesische/Chinese voorouders.
Ze heeft twee kleinkinderen (jongen, meisje)

Opleiding

Jessurun studeerde in 1964 af aan de sociale academie en behaalde in 1974 het diploma Maatschappelijk werk van de bijscholingscursus. In 1975 werd zij aangesteld bij het M.O.B. Amsterdam Centrum en volgde de Voortgezette Opleiding Agogische Beroepen te Amsterdam. Het diploma werd haar in 1978 uitgereikt. Daarna ontwikkelde zij zich, eerst als groepspsychotherapeut en later als gezinstherapeut.

Onderwijs

Een deel van haar gezinstherapieopleiding volgde ze in de Verenigde Staten in 1982. Bij terugkeer werd ze aangesteld als docent bij de Voortgezette Opleiding in Amsterdam. Haar onderwijservaringen heeft ze later kunnen toepassen en uitbreiden bij de RINO Noord Holland waar zij samen met Savenije en later Rood een multiculturele systemische psychotherapie opleiding heeft gerealiseerd. Zij is nog steeds via workshops en trainingen actief in het onderwijs en is bezig samen met het CTT een traject voor de opleiding tot pluriforme systeem therapeut te verwezenlijken. Dit traject bestaat uit:

  • Een systemische Post-HBO opleiding die toegang geeft tot elke erkende specialistische opleiding.
  • Een specialistische 200-uurs gezinstherapieopleiding.

Beide opleidingen zijn NVRG erkend.

Werkervaring

Nel Jessurun werkte ruim 27 jaar in dienstverband met individuen, gezinnen en groepen uit kansarme en migrantgroeperingen. Belangrijkste aandachtspunt daarin was de jeugdhulpverlening.
Ze is actief lid van diverse platformen die zich met multiculturele vraagstukken bezighouden, medeoprichter van het Collectief van Transculturele Therapeuten, en lid van het IGGZ (Interculturele Geestelijke Gezondheidszorg). Haar expertise wordt gebruikt in diverse samenwerkingsverbanden met multiculturele instellingen (Moira CTT en MIKADO).

Hulpverlening

In haar privé praktijk geeft zij supervisie en behandelt zij individuen, echtparen en gezinnen, veelal van andere of gemengde culturen en verzorgt (psycho)therapieopleidingen, workshops en trainingen met als doel het multiculturaliseren en anderszins diverser maken (sociale klasse en geslacht) van de hulpverlening en met name in de jeugdhulpverlening.

Publicaties

Van haar hand verschenen vele artikelen over (de methodische kanten van) etniciteit en hulpverlening waaronder het bekroonde artikel Omgaan met verschillen (Tijdschrift voor Systeemtherapie 2, 1990, 126-143) en het boek Transculturele Vaardigheden (Woerden: NIGZ, 3e druk, 1997) en Hoe meer verschillen, hoe meer vreugd (Kinder en Jeugdpsychotherapie 31(1) 2004, 55-76).

Specialismen

Nel Jessurun is lid van diverse therapeutische beroepsverenigingen, o.a. de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie. Voor de laatste vereniging is zij ook leertherapeut, supervisor en opleider.
Zij heeft ook zitting in de landelijke Werkgroep Gezins- en Opvoedingsproblemen en problemen in de Omgeving (GOO) die werkt aan een classificatie systeem voor de jeugdzorg.


Op 1 november 2006 is haar de Henny Verhagen prijs voor haar bijna dertigjarige theoretische en praktische bijdrage aan integratie van vrouwenhulpverlening en interculturele hulpverlening toegekend. In april 2007 werd zij benoemd als erelid van Sietar Nederland.