Voorbeeld workshop

In de 1-daagse workshop 'Genogrammen en etniciteit' maakt u kennis met de intergenerationele en contextuele stromingen. Deze stromingen gaan ervan uit dat mensen gedragspatronen en denkpatronen intergenerationeel doorgeven en ontvangen en zich disloyaal voelen als ze deze patronen opgeven.

U past het gebruik van genogrammen (familiestambomen) toe om zicht te krijgen op uw eigen culturele bagage. U krijgt door deze werkwijze weer contact met uw eigen culturele geschiedenis en de betekenis die uw familie geeft aan haar historie. U onderzoekt wat in uw familie eigen oplossingsstrategieën zijn of waren.

U leert hoe u hulpvragers kunt faciliteren loyaal te blijven aan hun familiestrategieën en doelstellingen.

In de transculturele psychologie is veel aandacht voor afstamming, missies en andere 'unfinished business' in de familie, naamgeving, de enorme impact van gebeurtenissen rond leven, zwangerschap en dood, en het verliezen van 'enveloppement' door migratie. De transculturele psychologie geeft voorrang aan culturele, collectieve interpretaties boven individuele betekenisgeving.

U ontwikkelt uw interculturele sensitiviteit. U kunt daardoor vanuit het perspectief van de gezinnen de situatie bezien en commitment hebben met hun doelen en werkwijze en daarbij uw functie persoonlijk en professioneel uitoefenen.