Toelating

U wordt toegelaten als u in het bezit bent van een diploma van een relevante opleiding. Deze zijn beschreven bij de eisen voor toelating van de desbetreffende opleidingen op de website. Tevens dient u
 werkzaam te zijn in een relevant werkveld en over voldoende casusmateriaal te beschikken om het geleerde in de praktijk te kunnen toepassen. Kandidaten die niet beschikken over een relevant diploma kunnen een assessment aanvragen. Het assessment bestaat uit het opsturen van een uitgebreid Curriculum Vitae, een reflectieverslag van een gesprek en een gesprek met één van de opleiders, waaruit moet blijken dat de kandidaat de opleiding op dit niveau kan volgen.

 

Begeleiding

In de opleiding is de volgende begeleiding inbegrepen:
- alle lesdagen worden verzorgd door (ten minste) twee docenten.
- de coördinator organiseert en/of verzorgt persoonlijke begeleiding tijdens de opleidingsperiodes, en verzorgt/organiseert begeleiding van afrondende toetsen, werkstukken en portfolio's.
Supervisie is een verplicht onderdeel van de opleiding en wordt bij de desbetreffende opleidingen toegelicht.

 

Literatuur

De verplichte boeken dient u zelf aan te schaffen. De overige literatuur wordt digitaal aangeleverd. Het draaiboek wordt de eerste bijeenkomst uitgedeeld en blijft uw eigendom. De auteursrechten van de draaiboeken en overige lesmaterialen en modellen berusten bij het CTT-MAI, de auteursrechten en eigendomsrechten van werkstukken en artikelen van de cursist, bij de cursist.

 

Diploma

Aan het einde van de opleiding wordt u een diploma uitgereikt.
Voor het diploma komen deelnemers in aanmerking die 90% actief aanwezig waren en die alle onderdelen met goed gevolg hebben afgesloten. Bij meer dan 10 % verzuim kan, in overleg met de leiding van de cursus, een extra opdracht gegeven worden. 

Gezakten worden binnen twee weken geïnformeerd over de mogelijkheden tot herkansing. Voor elk onderdeel bestaat de mogelijkheid tot
een eenmalige herkansing, die plaatsvindt in overleg met de leiding van het betreffende onderdeel.

De toetsing staat mede onder toezicht van een onafhankelijke derde, te weten Dorti Been, psychotherapeut-systeemtherapeut en opleider, Platform Systeemtherapie Noord Nederland.
Het diploma van de Post-HBO opleiding is door de NVRG ( De Nederlandse vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) erkend, en stelt HBO-opgeleiden in de gelegenheid door te kunnen stromen naar door de NVRG erkende opleidingen tot Systeemtherapeut. Voor doorstroming naar een opleiding van de NVRG moet u aan kunnen tonen lessen psychopathologie en ontwikkelingspsychologie te hebben gevolgd.
Het diploma van de Tweejarigen Intensieve Opleiding Transculturele Systeemtherapie geeft een belangrijke basis voor het traject tot NVRG-erkend systeemtherapeut. De opleiding bestaat uit 212 uur theoretisch-technische vorming (TTV212) overeenkomstig de NVRG richtlijnen. Voor het volledig lidmaatschap van de NVRG moet u echter in totaal 3x 25 uur supervisie en 25 uur (erkende) leertherapie volgen.

 

Betaling

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u een bevestiging van inschrijving en de factuur.

De Nieuwe Voetspoor Opleiding kan, indien gewenst, in maximaal vier en de supervisie in maximaal twee termijnen worden voldaan.

 

Annuleringsvoorwaarden

Door het zetten van uw handtekening onder het inschrijfformulier, of door het aanvinken dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden op het digitale formulier op de website, verklaart u zich verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld en het supervisiegeld.
De verantwoordelijkheid voor de betaling van het cursusgeld en het supervisiegeld kan worden overgedragen aan een derde partij. Deze dient dan het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging van inschrijving en de factuur. U heeft vanaf de datum van ontvangst een bedenktijd van 14 dagen, waarin u uw inschrijving nog ongedaan kunt maken.
Bij onvoldoende inschrijving worden de reeds betaalde opleidingskosten per omgaande gerestitueerd. U heeft dan recht op een gereserveerd opleidingsplaats bij de volgende keer dat de opleiding start.
Tot drie maanden voor de cursusaanvang kan de overeenkomst kosteloos geannuleerd worden.
Bij annulering tot zes weken voor de aanvang wordt € 50,- administratiekosten berekend. Bij annulering tussen zes en twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van de opleidingsprijs in rekening gebracht.
 Bij annulering op een termijn die korter is dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag, is de gehele opleidingsprijs verschuldigd, d.w.z. cursusgeld en supervisiegeld. Bij verhindering bestaat de mogelijkheid een vervanger te sturen. Ook bij voortijdig stoppen met de opleiding is de gehele opleidingsprijs verschuldigd.

Alle gegevens zijn onder voorbehoud.

Voor verder informatie kunt u altijd contact opnemen:


Secretariaat CTT


E: info@cttamsterdam.nl 

M: 06 - 81 82 06 42 

 

Het CTT Amsterdam is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34.34.12.38 en met Rekening nummer: NL34 INGB 0005 4050 24.

Adres: Pieter Calandlaan 511 1068NN Amsterdam

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Urmy Macnack - voorzitter
Fariba Rhmaty- penningmeester
Nel Jessurun- secretaris

Yenny Yim- secretariaat

Het Marjon Arends Instituut (MAI) is het Opleidingsinstituut van het CTT Amsterdam. Het instituut is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) als erkende onderwijsinstelling. Het is gevestigd aan de Latherusstraat 110-A-2, 1032EG Amsterdam.
Het instituut organiseert twee door de NVRG erkende opleidingen.
De programmacommissie van de tweejarige Post-Master opleidingen bestaat uit Glenn Helberg, psychiater, Fariba Rhmaty, maatschappelijk werker-systeemtherapeut en Urmy Macnack, andragoog-systeemtherapeut.

Het CTT verzorgt ook Workshops, Trainingen, Lezingen en Cursussen op maat. Contactpersoon Fariba Rhmaty, / 06 47 54 89 37

 

marjon arendsHet opleidingsinstituut van het CTT is vernoemd naar Marjon Arends, wegbereider en medeoprichter van het CTT. Marjon overleed op zaterdag 16 februari 2008, kort na haar 57-ste verjaardag, na een langdurige ziekteperiode. Wij verloren een geliefde collega en vriendin. Gedurende haar hele ziekteperiode bleef zij een belangrijke inspirator, intellectuele gesprekspartner en bindende kracht in ons Collectief van Transculturele Therapeuten, die met elk van ons een bijzondere en innige band onderhield. Eigenzinnig en authentiek was zij tot op het laatst, respect dwong zij af met heel haar zijn, zij bleef op een goede afloop vertrouwen en vertrouwen schonken wij haar moeiteloos.

Tot begin 2008 werkte zij als Stafdocent bij de V.O.- S.P.V aan de Hogeschool van Utrecht. Daarnaast gaf zij trainingen en supervisie, was zij werkzaam als SPV en systeemtherapeut en schreef zij artikelen.

Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en transcultureel systeemtherapeut in hart en nieren, heeft zij een bepalende en vernieuwende rol gespeeld in de ontwikkeling van de sociale psychiatrie in Nederland. Vijfentwintig jaar was zij sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij de RIAGG. Daarnaast gaf zij als docent eerst opleidingen in directieve therapie, later in systeemtherapie en feministische therapie, waar de transculturele systeembenadering uit voortvloeide. Zij gaf ook les over het geven van supervisie, coachen en consultatie. Bijna een decennium lang was ze een van de drijvende krachten achter het vaktijdschrift Sociale Psychiatrie, waarvoor zij talloze artikelen heeft geschreven.

Parallel aan haar scholing tot systeemtherapeut bekwaamde Marjon zich in de toegepaste transculturele therapie: haar expertise strekte zich uit over zaken als racisme, lichaamstherapie en systeemtherapie voor cliënten met psychosomatische klachten, werken met dromen en rituelen, en het samenspel van liefde, seksualiteit en intimiteit. Ze was daarbij een geboren docent, die theorie en praktijk van al deze verschillende gebieden van expertise haast vanzelfsprekend integreerde in haar werk.

Marjon is de motor geweest achter onze eenjarige Post-HBO opleiding transculturele systeembenadering, die voor veel niet-westerse studenten de drempel naar voortgezet onderwijs in de transculturele systeemtherapie heeft verlaagd. En zij heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de tweejarige Intensieve Opleiding Transculturele Systeemtherapie "In het Voetspoor van Historie en Cultuur".

Gedachten bij het overlijden van Marjon Arends

"Zolang mijn maatje, mijn bron van plezier en inspiratie, mijn zuster.
Je leerde mij om mijn mijn dromen te herinneren, ze te koesteren en ze als leidraad in het leven te gebruiken,.
Je leerde me bewuster te zijn van mijn lijf, mijn lichaam. Niet zomaar het functioneren "for granted" te nemen, maar beter te voelen, bewuster te reageren en zorgvuldiger te gebruiken.
Wij deelden de liefde voor taal, voor verhalen en gedichten voor uitspraken en metaforen.
Samen zoeken naar dat woord, die metafoor die zinswending, wat precies weergaf wat ij bedoelden.
Zoveel plezier, verbazing en ontroering.
Nu is het stil in mij."

Nel

"Liefdevol en mild, integer en echt, scherpzinnig en zacht, open en inclusief, lijfelijk en aards, spiritueel en beeldend, krachtig en kwetsbaar, zelfstandig en solidair, opgeruimd en verdrietig, moedig en bang: je was voor mij een bron van wijsheid en kracht. Bij jou voelde ik mij heel en gezien. De intimiteit en diepe vriendschap met jou leidde tot een intellectuele samenwerking van een ongekende diepgang, waardoor wij als systeemtherapeuten onze werkwijze wezenlijk hebben kunnen veranderen en vernieuwen: onze therapieën werden vrouwvriendelijker, gelijkwaardiger, transparanter, inclusiever, menselijker. Deze reis met jou te hebben mogen maken was een groot voorrecht."
Anna

"Marjon, voor mij was je de oervrouw die in staat was alles te verbinden. Met een vanzelfsprekende warmte, kennis en wijsheid waar iedereen zich door beschermd voelde. Je wist knopen te ontwarren en schijnbare tegenstellingen te overbruggen. Je had feeling voor mensen uit alle culturen. Je creativiteit en vermogen om aan te sluiten bij de vreemde ander waren zo natuurlijk. Je had een universele ziel, alsof je er altijd was en er ook altijd zult zijn.
Lobi Sisa, Adyosi en Tang Bun'.

Urmy

'Jij bent degene die mij bewust heeft gemaakt van mijn zwarte kraaien zoals Kader Abdolah ze noemt, mijn onderdrukte delen, mijn herinneringen in kelders, in gesloten koffers. Jij leerde mij het energiewerk, over zielen helen, over het bestaan van aura's, over Tarotkaarten, Osho, Tantra, intuïtie en dat het lichaam trauma's onthoudt. Ik ben een oneindig betere therapeut geworden omdat jij mij hebt laten zien wat ik nog meer bij mij heb. Jij hebt mij aangeraakt in het lijf, in de ziel en in het hoofd. Daarnaast kon ik ver buiten en boven mijzelf uitstijgen naast jou als mens, transcultureel therapeut, docent en coach. Samen konden we zo intens genieten van de energie die we genereerden tijdens het lesgeven aan de studenten dat we elkaar heelden'.
Kitlyn

"Marjon je was voor mij een leermeester die mij heeft geleerd om een brug te kunnen bouwen tussen mijn oude huis (Iran) en mijn nieuwe huis( Nederland), en mij heeft geleerd dat van perspectief wisselen meer is dan anders kijken. Je hebt mij het gevoel gegeven van waarde te zijn om wie ik ben en wat ik doe.
Je hebt mij geïnspireerd met je creatieve gaven om mensen zo goed te kunnen begrijpen in hun lijden en zoektocht.
Door je inbedding in mijn nieuwe land werd ik gesteund om mij als een transcultureel systeemtherapeut te ontwikkelen."
Bedankt mijn leermeester.

Fariba

"Marjon, je bent voor mij een rustige vijver waar ik terecht kan, tot inzicht kom in het openstaan en respect hebben voor de eigen cultuur en het andere."
In stromend water wordt geen beeld weerkaatst, wel echter in het spiegelende oppervlak van een stille vijver. Alleen wie zelf rustig is, kan een rustplaats bieden aan allen die rust zoeken. (Lao Tse)

Pui Fan


Publicaties van Marjon Arends

 • Voogt, A. de, Arends, A.M., Boon, A.M., Don, H.M., en Jessurun, C.M. (1989) Feminisme en Systeemtherapie:, Heksenwerk. Publicatie in eigen beheer (vertaling in het Engels verkrijgbaar bij het CTT).
 • Arends, A.M., Boon, S., Don, H., Jessurun, C.M., en Voogt A. de (1989)) "Systeembenadering contra Feminisme (5); reactie op E.C. Plooy in MGV 10-85", Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 41, 2, 162-163
 • Pannekeet, C., Arends, A.M., Briefkani, M., Cavga, M., Jessurun, C.M., Nooy, T., Orucu, H., Smoor, J. en Wiersma, E. (1987), Op weg naar een geïntegreerde hulpverlening. Een RIAGG project voor Turken en Marokkanen, Maandbl. Geest. Volksgez. 42, 755-769.
 • Arends, A.M., (1991) PIJN, In: RIAGG hulpverlening aan Turken en Marokkanen. Redactie: Pannekeet, C., Meppel: Boon, pp. 25-43.
 • Arends, A.M. (1991) Werken met gezinnen 1, In: Riagg hulpverlening aan Turken en Marrokanen Redactie: Pannekeet C., Meppel: Boon, pp. 109-123.
 • Arends, A.M. en Jessurun, C.M. (1991) Omgaan met verschillen, In: RIAGG hulpverlening aan Turken en Marokkanen. Red: Pannekeet, C., Meppel: Boon, pp. 89-108.
 • Jessurun, C.M. en Arends, M. (1990) Omgaan met verschillen, Tijdschrift voor Systeemtherapie 2, 126-143 (Engelse vertaling verkrijgbaar bij de auteurs).
 • Arends, A.M. en Koopmans, R. (1993) Vrouwenwijsheid, Cicco Magazine, 3.
 • Arends, A.M., en Jessurun, C.M. (1995) Kan wit ook een beetje zwart zijn. Pleidooi voor een kleurrijker hulpverlening, Maandbl. Geest. Volksgez. 50, 243-257 (ook in Engels beschikbaar).
 • Arends, A.M. (1998) Het ondergesneeuwde lichaam, Tijdschrift voor Sociale Psychiatrie 51, 13-25.
 • Arends. A.M. (2000) De bril waardoor we kijken, Tijdschrift voor Sociale Psychiatrie 57, 33-41.
 • Arends, A.M., en Venneman, B. (2001) Door vragen wordt men wijs, Tijdschrift voor Sociale Psychiatrie 62, 7-15.
 • Arends, A.M. en Kuiper M. de (2001) Wat is reflectie? Een praktische handleiding, VVKV (Vereniging Van Kinder-Verpleegkundigen), 32-37.
 • Arends, A.M. (2004) Kortdurende Verpleegkundige Behandeling, Utrecht: Eigen publicatie Hogeschool van Utrecht.Het Marjon Arends Opleidingscentrum (MAI) het Opleidingsinstituut van het CTT Amsterdam. is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) als erkende onderwijsinstelling.

Het instituut organiseert de

De eerstvolgende opleiding start op:  13 september 2019

In ontwikkeling zijn:

 • Een NVRG erkende Supervisorenopleiding (aanvang 7 september 2019 8 lesdagen, maandelijks op zaterdag).
 • Een opleiding Transcultureel Systeem Werker (TSW) (aanvang 19 september 2019. 17 lesdagen, om de twee weken op  donderdag, laatste lesdag 11 juni 2020)

 

Geschiedenis van het collectief

CTT.jpg

Het Collectief van Transculturele Therapeuten Amsterdam (CTT Amsterdam) is voortgekomen uit de 'Intervisiegroep Feminisme en Gezinstherapie' die in 1982 werd opgericht vanuit het Dercksen Centrum in Amsterdam (nu GGZ inGeest). Marjon Arends, Nel Jessurun en Anna de Voogt behoorden tot deze eerste groep.We probeerden ons werk te doen vanuit een feministisch perspectief én met een systemische lens. En we vonden elkaar in onze verbondenheid met de strijd tegen onderdrukkende praktijken in de hulpverlening. Door onze intervisie werden we alert op de vaak onbewuste rolbevestigende of seksistische elementen in onze eigen systeemtherapieën en in de concepten, methoden, technieken en oplossingen die we hanteerden. Eind jaren tachtig waren het vooral Marjon Arends en Nel Jessurun die deze veranderde werkwijze doortrokken naar de migrantenhulpverlening. Zij waren werkzaam in het Buitenlandersproject van de RIAGG-Oost en ervoeren een soortgelijke worsteling met dominante praktijken. In de jaren '90 deden zij baanbrekend werk op het terrein van interculturalisering van de hulpverlening en er volgde een stroom van publicaties van hun hand.

The Founding Mothers

In 1997 namen Marjon Arends, Nel Jessurun en Anna de Voogt het initiatief om een nieuwe groep te vormen, waarbij zij de aandacht voor onderdrukkende praktijken ten opzichte van vrouwen in de GGZ verplaatsten naar emancipatiekwesties van de multiculturele samenleving. Zo legden zij de basis voor het CTT Amsterdam, dat via de systeemtherapie een opleidingsbrug heeft geslagen van feministische naar transculturele inzichten.

Founding Mothers
V.l.n.r Marjon Arends, Anna de Voogt en Nel Jessurun

Oprichting CTT Amsterdam

Bij een workshop over huiselijk geweld van Virginia Goldner in het Lorentzhuis in Haarlem in 1997 vond een ontmoeting plaats tussen: Anna, Nel & Marjon afkomstig uit de GGZ, Urmy Macnack uit de GG&GD en Kitlyn Tjin A Djie uit de Jeugdhulpverlening. Ter plekke ontstond het idee om de oude intervisiegroep nieuw leven in te blazen. Met de komst van Urmy en Kitlyn leerden we ons steeds meer aan om analyses te maken waarin we ons bewust zijn van de gelijktijdigheid van gender, etniciteit, klasse en seksualiteit.

Uitbreiding van het Collectief

Inmiddels is het CTT Amsterdam bijna twintig jaar verder. Pui Fan is erbij gekomen vanuit het AMW, de Blankenbergstichting waar zij vooral met de Chinese bevolkingsroep werkte (nu werkt zij bij de GGZ). Ook afkomstig van het AMW is Fariba Rhmaty die nu werkzaam is in de jeugd-GGZ en als vrijgevestigd systeemtherapeut. Nadat Marjon Arends overleed in 2008 is Hermine Klok bij het CTT gekomen: zij is psychomotorisch en lichaamsgericht therapeut, met veel ervaring in het werken met Marokkaanse en multiculturele vrouwengroepen in de GGZ. Ook zijn we een samenwerking aangegaan met Glenn Hellberg, die ons als consulterend psychiater terzijde staat, en met Dirck van Bekkum, cultureel antropoloog, die beiden naast hun eigen disciplines ook het mannenperspectief inbrengen. In 2014 zijn Glenn Helberg, kinder- en jeugdpsychiater, Judith Limahelu, maatschappelijk werker-systeemtherapeut, en Jan Smits, SPV-systeemtherapeut toegetreden tot het CTT.

We zijn dus afkomstig uit diverse disciplines, sectoren en settings in de hulpverlening. En we hebben ieder een eigen professionele, etnische en culturele achtergrond.

Het Collectief in transitie

In de loop van 2017 hebben een aantal personen het Collectief verlaten: achtereenvolgens Dirck van Bekkum, Kitlyn Tjin A Djie, Judith Limahelu, Anna de Voogt, Hermine Klok en Jan Smits.

De mens bepaald door zijn verhaal

Onze werkwijze bouwt voort op het feministische gedachtegoed in de systeemtherapie, en is verwant aan ideeën uit de narratieve therapie. Deze benadering gaat ervan uit dat mensen worden bepaald door hun verhaal over zichzelf - een verzameling gedachten, ideeën en gevoelens -, door hun relaties met anderen, en door het probleem waarvoor ze hulp zoeken. Cultuur, etniciteit, gender en identiteit geven mede vorm aan dit zogeheten hoofdverhaal en kunnen elementen die er niet in passen, naar de achtergrond drukken. In onze therapieën proberen we met onze cliënten juist ook voor die elementen ruimte te maken.

Het collectief als beschermjas

In onze bijeenkomsten wisselen persoonlijke verhalen en ervaringen en casuïstiek besprekingen elkaar af. Soms beginnen we bij een casus en komen we via het delen van onze persoonlijke reacties daarop tot een dieper begrip of tot nieuwe hypothesen en inzichten. Soms beginnen we met een verhaal dat een van ons net is overkomen, privé of in het werk, en komen we via die verhalen uit bij een casus. Het collectief, de groep, is onze beschermjas. Het geeft ons de inbedding die nodig is om in allerlei settings te werken aan de bewustwording van 'dominante culturele praktijken' en er andere culturele praktijken naast te kunnen zetten. Als groep doen wij ook in verschillende constellaties therapieën, consultaties of rituelen waarbij de groep een beschermjas wordt voor onze cliënten.

History of the Collective

CTT.jpg

The Collective of Transcultural Therapists Amsterdam (CTT Amsterdam) was born out of the 'Feminism and Family Therapy Peer-Supervision Group' which in 1982 was started up at the then Derksen Centrum in Amsterdam (now GGZ inGeest). Marjon Arends, Nel Jessurun and Anna de Voogt were members of this early group. It was their aim to work from a feminist perspective while adopting a systemic approach to therapy. They found each other in their dedicated struggle against repressive practices in mental-health care. Through their peer-supervision sessions they became aware of the many unintended role-reenforcing and sexist elements in their own systemic therapies and in the concepts, methods, techniques and solutions that they employed. In the late 1980s, it was Marjon Arends and Nel Jessurun in particular who first applied this changed approach to mental-health care for immigrants. They were employed in the Foreigners Project of (then) RIAGG-Oost in Amsterdam, and experienced similar struggles against dominant practices. In the 1990s they performed groundbreaking work in the interculturalisation of mental-health care, which resulted in a stream of publications.

 

The Founding Mothers

In 1997, Marjon Arends, Nel Jessurun and Anna de Voogt took the step of forming a new group, in which they shifted their attention from the repressive practices with respect to women in mental-health care to problems of emancipation in the multicultural society. Thus they laid the foundation for CTT Amsterdam, which in its teaching of systemic therapy has built a bridge from feminist to transcultural insights.

Founding Mothers, from left to right: Marjon Arends, Anna de Voogt and Nel Jessurun.

 

The foundation of CTT Amsterdam

It was a workshop on domestic violence, by Virginia Goldner at the Lorentzhuis in Haarlem, that in 1997 brought together Anna, Nel and Marjon who worked in mental-health care, Urmy Macnack from the then GG&GD (municipal health authority) and Kitlyn Tjin A Djie, employed in youth social services. There and then, the idea was born to revive the old peer supervision group as a Collective. After Urmy and Kitlyn joined us, they progressively came to incorporate into their analyses an awareness of the contemporaneity

of gender, ethnicity, social class and sexual orientation.

 

The expanding Collective

The Collective has moved on almost twenty years. Pui Fan has joined from the Blankenberg Foundation for social services, where she was involved mainly with the Chinese community (she now works with GGZ mental-health services). Also from a social-services background is Fariba Rhmaty, who currently works in child and adolescent mental-health care and as an independent systemic therapist. Marjon Arends sadly died in 2008, after which Hermine Klok joined the CTT: she is a psychomotor and body-oriented psychotherapist, with extensive experience in working with Moroccan and multicultural women's groups in mental-health care. Also the Collective entered into collaboration with Glenn Hellberg, a consulting psychiatrist, and with Dirck van Bekkum, a cultural anthropologist, both of them contributing not just their own disciplines but also the male perspective. In 2014, Glenn Hellberg, the child and adolescent psychiatrist, as well as Judith Limahelu, a social worker and systemic therapist, and Jan Smits, a psychiatric nurse and systemic therapist, became full members of the Collective.

This shows that the members' backgrounds in mental-health care are quite diverse in terms of disciplines, settings and contexts. Moreover, they each have their distinct ethnic and cultural backgrounds.

 

The Collective in transition

During the year 2017 a number of people have left the Collective: consecutively Dirck van Bekkum, Kitlyn Tjin A Djie, Judith Limahelu, Anna de Voogt, Hermine Klok and Jan Smits.

Individuals determined by individual stories

CTT's approach builds on the feminist body of concepts applied to systemic therapy, and is related to ideas from narrative therapy. The latter starts from the view that people are determined by their own stories - comprising thoughts, ideas and emotions - about themselves, by their relation to other people, and by the problem for which they seek help. Culture, ethnicity, class, gender and sexual orientation all contribute to this so-called principal story, but may also obscure elements that fail to fit in. The aim in the therapies is with the clients to create an appropriate space also for these elements.

 

The Collective as a protective wrapping

The members' meetings are marked by an alternation of personal stories and experiences and discussions of case histories. They may begin by examining a case and, through sharing their personal responses to it, arrive at a deeper understanding, or at new hypotheses and insights. Or they could start out from a recent incident that one of them has experienced privately or at work, and these stories may end up shedding light on a case history.
The collective, the group, acts as a protective wrapping. It provides the members with the embedment that they need for working, in various settings, towards an enhanced awareness of 'dominant cultural practices' and to confront them with alternative cultural practices.
In varying constellations, CTT members also offer group therapies, consultations and rituals in which the group will provide a 'protective wrapping' for participating clients.