Fruitschaal CTT Amsterdam

 

 

 

CTT Amsterdam

Opleiding systeemtherapie Amsterdam

CTT Amsterdam biedt opleidingen aan op het gebied van systeemtherapie. CTT Amsterdam hanteert een transculturele benadering. CTT Amsterdam is actief sinds 1997. CTT biedt naast opleidingen op het gebied van systeemtherapie ook workshops aan en trainingen.

De Stichting CTT Amsterdam (Collectief van Transcultureel Therapeuten) is een transculturele denktank, methodiekontwikkelaar, intervisiegroep en systeemtherapie praktijk.

Het gedachtegoed wordt in de praktijk gebracht d.m.v. Transculturele Systemische opleidingen deze worden door het Marjon Arends Instituut (afgekort MAI), het opleidingsinstituut van het CTT Amsterdam georganiseerd. 

Op 13 september 2019 start de tweede Intensieve 2-jarige  opleiding transculturele systeemtherapie “Nieuwe Voetsporen”, bestaande uit een Basiscursus van 132 uur en een Specialisatie van 80 uur (TTV 212). Deze opleiding is een verplicht onderdeel voor de aanvraag tot NVRG-erkend systeemtherapeut (verdere  toetredingseisen: https://www.nvrg.nl/lid-worden/lid-systeemtheapeut/lid-systeemtherapeut).

CTT Amsterdam

The Collective of Transcultural Therapists (CTT Amsterdam) encompasses various things: a transcultural think tank, a nursery for new methodologies, a peer supervision group and a systemic-therapy practice. Its members all are teachers, trainers, supervisors and transcultural therapists, and work on many fronts towards the interculturalisation of mental-health care.

Established in 1996, CTT Amsterdam has through the years developed its own vision of transcultural mental-health care. 

Training courses


The Marjon Arends Institute is the training institute of CTT Amsterdam. It is registered with the Central Register of Short Vocational Courses (CRKBO) as an accredited educational institution. The institute offers a course in systemic therapy, recognised by the NVRG (Netherlands Association of Marital and Family Therapy).


* An intensive, two-year course in transcultural systemic therapy: "Renewed Footsteps" comprising a Basic Course of 132 hours, and 80 hours of Specialisation (TTV 212). This course qualifies participants as acknowledged systemic therapists (exclusive of supervision and educational therapy).

Besides, CTT Amsterdam also offers tailor-made instruction in the form of courses, training sessions and workshops.